Gọng kính

 • 530,000VND
  Thông tin Sản Phẩm -Thương hiệu: AVANTA (Hàn quốc) -Kiểu dáng: Gọng kim loại tròn, nguyên khung -Chất liệu gọng: Thép không gỉ (Stainlenss steel), đuôi nhựa Acetate. -Loại kính phù hợp: Có thể ráp được cận, viễn, loạn, không số, 2 tròng, đa tròng và kính mát có độ.
 • 630,000VND
  Thông tin Sản Phẩm -Thương hiệu: Dior -Kiểu dáng: Gọng kim loại phối vành nhựa, nguyên khung -Chất liệu gọng: Thép không gỉ (Stainlenss steel), đuôi nhựa Acetate. -Loại kính phù hợp: Có thể ráp được cận, viễn, loạn, không số, 2 tròng, đa tròng và kính mát có độ.
 • 680,000VND
  • REP 1:1 ✔️ • Giới tính: Nữ • Màu sắc: Đen • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • 680,000VND
  GENTLE MONSTER SOUTH SIDE huyền thoại, không cần phải giới thiệu nhiều. ________ • SOUTH SIDE • REP 1:1 ✔️ • Giới tính: Unisex • Màu sắc: Đen • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • 670,000VND
  Thông tin Sản Phẩm -Thương hiệu: AVANTA (Hàn quốc) -Kiểu dáng: Gọng kim loại tròn, nguyên khung -Chất liệu gọng: Kim loại không gỉ (Stainlenss steel), đuôi nhựa Acetate. -Loại kính phù hợp: Có thể ráp được cận, viễn, loạn, không số, 2 tròng, đa tròng và kính mát có độ.
 • 670,000VND
  Thông tin Sản Phẩm -Thương hiệu: AVANTA (Hàn quốc) -Kiểu dáng: Gọng kim loại tròn, nguyên khung -Chất liệu gọng: Kim loại không gỉ (Stainlenss steel), đuôi nhựa Acetate. -Loại kính phù hợp: Có thể ráp được cận, viễn, loạn, không số, 2 tròng, đa tròng và kính mát có độ.
 • 540,000VND
  '-Thương hiệu: AVANTA (Hàn quốc) - Mã số: AT3005 -Kiểu dáng: Gọng kim loại tròn, nguyên khung -Chất liệu gọng: Kim loại không gỉ (Stainlenss steel), đuôi nhựa Acetate. -Loại kính phù hợp: Có thể ráp được cận, viễn, loạn, không số, 2 tròng, đa tròng và kính mát có độ.
 • 225,000VND
  '-Thương hiệu: AVANTA (Hàn quốc) - Mã số: AT4008 -Kiểu dáng: Gọng kim loại tròn, nguyên khung -Chất liệu gọng: Kim loại không gỉ (Stainlenss steel), đuôi nhựa Acetate. -Loại kính phù hợp: Có thể ráp được cận, viễn, loạn, không số, 2 tròng, đa tròng và kính mát có độ.
 • 530,000VND
  '-Thương hiệu: AVANTA (Hàn quốc) - Mã số: AT6003 -Kiểu dáng: Gọng kim loại tròn, nguyên khung -Chất liệu gọng: Kim loại không gỉ (Stainlenss steel), đuôi nhựa Acetate. -Loại kính phù hợp: Có thể ráp được cận, viễn, loạn, không số, 2 tròng, đa tròng và kính mát có độ.
 • 570,000VND
  '-Thương hiệu: DERNESTO (Thái Lan) - Mã số:WHC3139 -Kiểu dáng: Gọng kim loại tròn, nguyên khung -Chất liệu gọng: Kim loại không gỉ (Stainlenss steel), đuôi nhựa Acetate. -Loại kính phù hợp: Có thể ráp được cận, viễn, loạn, không số, 2 tròng, đa tròng và kính mát có độ.
 • 530,000VND
  Thông tin Sản Phẩm -Thương hiệu: AVANTA (Hàn quốc) -Kiểu dáng: Gọng kim loại đa giác, nguyên khung -Chất liệu gọng: Thép không gỉ (Stainlenss steel), đuôi nhựa Acetate. -Loại kính phù hợp: Có thể ráp được cận, viễn, loạn, không số, 2 tròng, đa tròng và kính mát có độ.
 • 495,000VND
  '-Thương hiệu: HAYDEN - Mã số: WHR6076 -Kiểu dáng: Gọng kim loại tròn, nguyên khung -Chất liệu gọng: Kim loại không gỉ (Stainlenss steel), đuôi nhựa Acetate. -Loại kính phù hợp: Có thể ráp được cận, viễn, loạn, không số, 2 tròng, đa tròng và kính mát có độ.
0982267589
0982267589